Provozní řád

Zdvořile vás žádáme, abyste se u nás chovali tak, jak byste si přáli, abychom se my chovali u vás doma.

Dovolte nám seznámit vás s provozním řádem, který není omezující, ale jehož dodržování vám umožní si pobyt u nás užít na maximum a odvézt si jen ty příjemné vzpomínky.

 1. Ubytování je možné v den příjezdu od 15.00 hod. V den odjezdu musí být objekt uklizen a klíče předány nejpozději do 10.00 hodin.
 2. Parkovat je možné na parkovišti přímo na pozemku.
 3. Zdrojem vody je původní studna.
 4. Po příjezdu přebírá host objekt bez závad. Případné závady nám prosím hned nahlaste, aby mohlo co nejdříve dojít k jejich odstranění. Případné škody z vlastního zavinění budou odečteny z vratné kauce, která činí 5.000 Kč a je složena při příjezdu.
 5. Platí přísný zákaz kouření ve všech prostorách objektu, včetně zákazu kouření z otevřených oken a dveří. Nedopalky nevyhazujte na trávník ani v okolí chaloupky, ale pouze do popelníku na verandě. V celém objektu a jeho blízkosti platí zákaz používání zábavné pyrotechniky.
 6. Pro zachování domácího prostředí je nutné se vyzouvat hned u vchodových dveří a v objektu se pohybovat v domácí obuvi, nebo bosky, což je vzhledem k podlahovému vytápění příjemné.
 7. U objektu jsou k dispozici popelnice na tříděný odpad, prosíme o důsledné třídění vzhledem ke stanovené frekvenci svozu odpadů v obci (1x za měsíc).
 8. Platí přísný zákaz manipulace s tepelným čerpadlem (s vnitřní i venkovní jednotkou). Neodbornou manipulací byste ohrozili náš majetek a váš vlastní tepelný komfort.
 9. Neumožňujeme pobyt s jakýmikoliv domácími mazlíčky, děkujeme za pochopení.
 10. Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek, osobám v karanténě a s infekčním onemocněním.
 11. Oheň je možno rozdělat pouze v ohništi vedle chalupy, dřevo na opékání je uloženo v přístřešku. Přenosný gril (na brikety nebo dřevěné uhlí) prosím používejte nejméně 3 metry od dřevěných objektů. Gril je uložen pod stříškou na zahradě a po jeho použití, vychladnutí a vyčištění jej opět uložte na své místo.
 12. Dětské hřiště je možno využívat pod dohledem dospělých a na vlastní nebezpečí. Veškerou zodpovědnost přebírají zákonní zástupci dětí.
 13. Po ukončení pobytu předává host objekt uklizený, bez vad a poškození tak, jak ho převzal při příjezdu. Závěrečný úklid zahrnuje vrácení věcí na původní místo (přesuny matrací, peřin, křesel, židlí), svléknutí lůžkovin, základní úklid kuchyně a koupelny, vynesení odpadků do popelnice na komunální i tříděný odpad a základní venkovní úklid kolem objektu. Závěrečný úklid lze za poplatek 2.000 Kč nechat na nás, ale je nutné se na této skutečnosti domluvit předem, nejpozději však v den příjezdu. Hosté jsou povinni dodržovat čistotu a pořádek uvnitř objektu i v jeho okolí.

V případě nouze volejte:

112 TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
150 HASIČI
155 PRVNÍ POMOC
158 POLICIE